Vladimír Lepš - Kouzlo starých stromů

24.01.2011 00:15

Kresby tuší od Vladimíra Lepše pořízené při výzkumu památných stromů po celé republice. Více informací o tomto výzkumu doplněné ilustracemi MUDr. Lepše naleznete na adrese www.starestromy.cz 

Instalováno leden-březen 2010 na Katedře environmentálních studií FSS MU. 

 

Výstava byla slavnostně zakončena 23. března přednáškou Mgr. Hany Rambouskové z Nadace Partnerství a následnou debatou. Přednášející nám ochotně poskytla i svou prezentaci, za což jí tímto děkujeme. Můžete si ji stáhnout odtud.

Pozvánka na dernisáž je ZDE.