Jiří Sádlo - Staré škvarky

23.10.2009 02:06

Výstava kreseb svérázného botanika a publicisty Jiřího Sádla na chodbě katedry na FSS MU (3. patro)

 

 

Jiří Sádlo (1958)

Vystudoval geobotaniku na Katedře botaniky PřF UK. V Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích se zabývá rostlinnou sociologií a holocenní dynamikou krajiny a vegetace, je členem redakční rady časopisu Vesmír, mimo úzce odborných textů je autorem zásadního eseje Krajina jako interpretovaný text a spoluautorem knih Biologie krajiny (s Davidem Storchem) a Krajina a revoluce (s Petrem Pokorným, Pavlem Hájkem, Dagmar Dreslerovou a Václavem Cílkem), loni na podzim vydal svéráznou knihu deníkových postřehů Prázdná země - listopadová část roku. Svou někdejší amatérskou vášeň pro kresbu představuje veřejnosti vůbec poprvé.