Věci Okrašlovacího spolku přemístěny

08.08.2012 22:04

Na vědomost se dává, že všechny věci patřící Okrašlovacímu spolku jsou uskladněny v místnosti U3V v budově fakulty. Důvodem přesunu je probíhající rekonstrukce podlahy ve Spolkové místnosti.