"Vlastní prací!" - k mottu OS

20.09.2010 01:37

"Zvláště zde uvedený moment pohlavní - dle mnohaletého pozorování vychovatelů namáhavý tělesný pohyb ve volné přírodě skoro vždycky zachraňuje mládež od nečisté žádostivosti..."

"V čele žactva ubírá se učitel ven do přírody, a provádí zde s malými "dělníky" práce okrašlovací, čímž vykonán jest již mnohý zdatný kus práce. Že zaměstnání to s patřičnou mírou i žactvu jde velice k duhu, rozumí se samo sebou."

Tyto a mnohé další perly se dočtete ve stati o okrašlování Jiřího V. Klímy přefocené níže.

(Text zobrazíte kliknutím na obrázek.)