Dominik

Žonglér, včelař, environmentalista, redaktor Sedmé generace, otec a manžel. Miluje odvahu a nadšení obyčejných lidí. Energii dobíjí vycházkami se svou dcerou Sofií po okolí Hrušek – vesnici, ve které momentálně zapouští své kořeny.