Ing. Zbyněk Ulčák, PhD.

Vedoucí Katedry environmentálních studií FSS MU (2004 – 2011)