prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Zakladatelka Katedry environmentálních studií, ideová zakladatelka Okrašlovacího spolku KES FSS MU